top of page
igualada-1.jpg

Defensem el dret de les persones nouvingudes a disposar d'una llar i dels recursos materials que els permetin viure dignament. 

Escoltem les seves necessitats i  els informem dels recursos que tenen a l'abast.

Treballem junts per oferir solucions imaginatives i sostenibles.

Busquem sinergies amb entitats locals per portar a terme projectes i activitats.

àmbits d'actuació

d24a6ed9-66e4-4998-848c-f4480fde413a_alta-libre-aspect-ratio_default_0.jpg

habitatge

Entenem l'habitatge com un dret i la primera necessitat que tenen de les persones nouvingudes.

Cal promoure iniciatives de caràcter local, remoure consciencies i lluitar per que deixin d'haver-hi cases sense gent i gent sense cases.

 

alimentacao-saudavel-diversificada.jpg.webp

alimentació

Ens preocupa l'accés de les persones migrades a una alimentació saludable.

Volem impulsar iniciatives sostenibles a la nostra comarca i col·laborar per evitar el malbaratament alimentari.

351135_786918.jpg

mobilitat

Disposar d'una bicicleta o altres mitjans de desplaçament, pot ser imprescindible per poder treballar.

Cal imaginar projectes comunitaris perque tothom qui ho necessiti pugui disposar d'un mitja de transport adequat.

MERCADILLO-SOLIDARIO-1.png

articles reutilizables

Volem un món més sostenible i igualitari, on el reaprofitament dels objectes sigui un benefici per a tots.

Roba, articles per la llar, material informàtic...i tot allò que puguem compartir a nivell veinal.

 

bottom of page